Kirkegårdsgraver fra Boki - generell info

kirkegårdsgraver

Bokimobil kirkegårdsgraver kommer i 4 modeller: 2051 | 2651 | 4551 og 6551

Det som kjennetegner denne profesjonelle kirkegårdsgraver er blant annet at den er hjulgående (4-hjulsstyring med sperrer) i stedet for beltegående. Dette medfører at den er langt bedre manøvrerbar samt at den er mer skånsom mot underlaget i de aller fleste tilfeller. Grabb i stedet for standard graveskuff er et annet kjennetegn. Firma Kiefer har i snart 30 år produsert disse spesielle kirkegårdsgraverne.

FLEKSIBILITET. Der en BOKI kirkegårdsgraver skal brukes er det som regel veldig trangt, smale adkomstveier, dårlig grunnforhold og et minimum av oppstillingsplass. Med BOKI- kirkegårdsgravers utvendige mål, den kraftige og effektive framdriften (BOKILOCK) samt de allsidige støttebeina, kommer den til praktisk talt over alt. Skulle forholdene være ekstreme, kan man ved hjelp av ramper (som kan leveres i forskjellige størrelser) eller skinner, løse også disse problemene.

KOMPETANSE. Over 20 års erfaring fra produktutvikling samt Kiefers posisjon som markedsleder på kirkegårdsgravere, garanterer for kvalitet og teknisk utførelse.

SIKKERHET. Størst mulig sikkerhet for brukeren! Dette mål har hos oss den høyeste prioritet og gis til kjenne ved de mange og gode detaljløsninger.

 

ADRESSE:

Tlf: 32 84 22 10
Mob: 90 05 63 45

Postadresse: Mork Vestre,
Kompvegen 1031, 1925 BLAKER

E-post: post@matech.as

Følg oss på Facebook