Velkommen til Matech as

NYHET: Vi er blitt Grene-forhandler og kan levere alt av deres produkter - se www.grene.no for produkter

Matech as importerer blant annet BROCK feiebiler og Bokimobil redskapsbærere for vedlikehold av gang- og sykkelveier, parkanlegg o.l, jordbor - samt Boki kirkegårdsgravere.

Bokimobil
BOKIMOBIL fra Kiefer GmbH
Bokimobil er et kommunalkjøretøy og redskapsbærer for full innsats hele året. Den registreres som motorredskap, dvs. ingen årsavgift eller EU-kontroll, og avgiftsfri (farget) diesel benyttes.
Brock feiebil
Feieteknikk med nye ideer.
BROCK feiebil er utviklet og basert på byggeklossprinsippet. Alt etter chassistype kan feiemaskinene leveres med beholdervolum fra 4 -13 m3 og med aggregatet på høyre eller venstre side eller begge sider. Dette betyr i praksis at man kan dekke de fleste arbeidsoppgaver på en teknisk og økonomisk måte.
Boki kirkegårdsgraver
BOKI kirkegårdsgravere fra Kiefer GmbH
Det som kjennetegner denne profesjonelle kirkegårdsgraver er blant annet at den er hjulgående (4-hjulsstyring med sperrer) i stedet for beltegående. Dette medfører at den er langt bedre manøvrerbar samt at den er mer skånsom mot underlaget i de aller fleste tilfeller. Grabb i stedet for standard graveskuff er et annet kjennetegn.

ADRESSE:

Tlf: 32 84 22 10
Mob: 90 05 63 45

Postadresse: Mork Vestre,
Kompvegen 1031, 1925 BLAKER

E-post: post@matech.as

Følg oss på Facebook